Referenser

Vi har kunder inom huvudsakligen följande segment: Fordon, Försvar, Vitvaror, Offshore samt Telekom/Elektronik.

Gemensamt för våra kunder är deras tuffa, specificerade krav och komplexa behov, både vad gäller ytbehandlingar och logistik.

Om du vill veta mer om referenser eller om vad våra kunder tycker om oss är du välkommen att kontakta Raymond Meyer:

Tfn: 0733-66 99 20
Mail: raymond@laray.se