Morgondagens ytbehandling redan idag

Laray erbjuder helhetslösningar inom industriell ytbehandling, anpassade för framtidens behov.

Lackeringsmetoder

Ytbehandling

Våtlackering

Pulverlackering

Helhetslösningar inom industriell ytbehandling

Våra kunder finns inom såväl försvarsindustrin, energisegmentet samt tillverkande industrier inom ett flertal olika områden.

Laray är mer än en leverantör. Genom vår stora kunskap och sättet att arbeta nära kunden blir vi en partner som bidrar till att öka kundernas lönsamhet och resultat. Vi löser deras problem, innan de uppstått, säger Urban.

Idag finns Larays slutkunder bland annat inom försvarsindustrin och energisegmentet. Urban ser här en starkt ökande efterfrågan på högkvalitativ ytbehandling.

laray

Sedan starten 1993 har Laray utvecklats från att vara en lackerare till en systemleverantör inom industriell ytbehandling.

Kärnverksamheten utgörs av avancerad industriell pulver- och våtlackering, men omfattar även kringtjänster som avancerad maskering, specialiserad slipning och montage, vilket gör att kunderna kan erbjudas effektivt paketerade helhetslösningar som bidrar till lönsamhet i deras affärer.

laray

SurTech

Vi har dessutom implementerat SurTec 637 CC, en miljöanpassad ytomvandlingsmetod som adderar hållbarhetsvärde till kundens totala tillverkningsprocess.

Kvalitet, miljö och hållbarhet

Larays verksamhet är sedan 2010 certifierad enligt ISO9001, den internationella standarden för kvalitetsledningssystem.

För att bli certifierat enligt ISO 9001 måste ett företag uppfylla strikta kvalitetsstyrningskrav.

Sociala Medier

Linkedin