Digital simulering för optimerad processeffektivitet

Inhouse VR-programmering effektiviserar Larays process

Laray arbetar med VR (Virtual Reality)-programmering i Robotstudio® -simuleringen. Teknologin finns inhouse och Lars Ruud är ansvarig för programmeringsprocessen. Genom att utnyttja VR-teknologi kan Larays robotar programmeras och styras med stor precision – och på betydligt kortare tid. 

VR är ett fantastiskt verktyg för att effektivisera programmeringen och skapa förutsättningar för jämnare täckningsgrad samt bättre kontroll på skikttjocklek. Att ha tillgång till VR inhouse innebär stora fördelar för oss och våra kunder. Utan VR hade det tagit betydligt längre tid att få fram lika exakta programmeringsdata till våra robotar, säger Lars Ruud, tekniskt ansvarig, Laray