Urban Carlson

Under ytan med Urban Carlson, vd på Laray

När Urban Carlson tillträdde som vd i juni 2022 var det med ett tydligt fokus: Laray ska förstärka och fördjupa sin position som systemleverantör till tillverkande industrier. Fokus ligger på att dels utveckla erbjudandet inom befintliga kundsegment, dels att nå fler. Detta ska göras genom fortsatta satsningar på organisationens kompetens, skalbarhet och tillgängliggörande av intern kunskapsöverföring, optimering av teknik- och maskinpark samt ett systematiskt arbete mot uppsatta företagsmål. 

– Laray är mer än en leverantör. Genom vår stora kunskap och sättet att arbeta nära kunden blir vi en partner som bidrar till att öka kundernas lönsamhet och resultat. Vi löser deras problem, innan de uppstått, säger Urban.  

larays vd urban carlsson

Idag finns Larays slutkunder bland annat inom försvarsindustrin och energisegmentet. Urban ser här en starkt ökande efterfrågan på högkvalitativ ytbehandling.  

– Vi ser tydligt att vår spetskompetens och kunskap ger mervärden till kunder och kontraktstillverkare inom försvarsindustrin. Vi har flera case där vi genom att förändra specifikationen på olika militära applikationer kunnat leverera bättre resultat än förväntat. Även när det gäller energisegmentet har vi metoder och processer för exempelvis ytbehandling av termoplaster som vi är relativt ensamma om i branschen. 

larays vd urban carlsson

Innovation och erfarenhet är ledord som genomsyrar organisationen på Laray.

– Vid varje nytt uppdrag ställer vi oss frågan ”Hur kan vi göra det smartare?”. Tack vare vårt breda spektrum av kompetenser och tekniska lösningar kan vi många gånger komma med lösningar som ger en bättre slutprodukt. 

En stark organisation med hög motivation 

Som vd har Urban ett stort engagemang i bygget av en effektiv och väl kalibrerad organisation, där kunskapen är skalbar och brett förankrad. Samtidigt har flera medarbetare specialkompetenser, som tillvaratas och utvecklas.  

– Laray är en kunskapsbaserad systemleverantör, vi är också teknikstarka. Som vd har jag även stort fokus på att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare får utvecklas och växa. Inom organisationen finns redan många specialkompetenser, ovärderliga för våra kunder. Ett exempel är avancerad maskering och slipning, avgörande delar i produktionskedjan där grunden läggs för ett gott slutresultat – och samtidigt ett potentiellt fönster för effektivisering. Allt som maskeras i onödan eller slipas för mycket kostar kapacitet längre fram i kedjan, det är vi bra på att undvika.  

Ledningen i Laray består av Urban, vd, Lars Ruud, tekniskt ansvarig samt Raymond Meyer, ytbehandlingskonsult och affärsutvecklare. 

– Vi kompletterar varandra. Samtliga har gedigen erfarenhet och stor kunskap. Tillsammans har vi etablerat Laray som systemleverantör, nu fortsätter vi expandera för att kunna tillgodose det ökade behovet på marknaden. 

Trettio år av kvalitet och knowhow

Laray är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Kvalitetsmedvetenheten genomsyrar organisationen och varje komponent som ytbehandlats avsynas av kritiska, erfarna ögon och händer. Larays processer är också utformade med största möjliga hänsyn till ett mer hållbart sätt att arbeta, såväl för människor som miljö.  

– Det faktum att vi är ISO14001-certifierade visar att vi har ett produktionsflöde som minimerar VOC-utsläpp. Eftersom vi har flerskiktslackering i samma produktionslina, alltså både pulver- och våtlack, kan processerna optimeras på ett sätt som också minskar utsläpp och tidsåtgång. 

Laray – med vind i seglen 

Larays resa fortsätter framåt, med Urban vid rodret. Erbjudandet vidareutvecklas ständigt, bland annat med inhouse kemilabb, VR-programmering och samarbeten – allt för att erbjuda kunder med behov av avancerad ytbehandling ännu bättre lösningar. 

– Plattformen fanns här när jag tillträdde, med alla förutsättningar på plats. Nu ska vi fortsätta att renodla idéer och omsätta dem till konkret innovation. Det är en pågående resa. ”Plattformen är det som finns kvar när fartyget avseglat”, men det gäller att ha fokus på hur vi kan fånga den bästa vinden både idag och i morgon. Och en väl förankrad, trygg plattform är grunden i ett välmående, växande företag, säger Urban Carlson, vd, Laray.  

Fakta om Urban

Årgång: 1961  

Erfarenhet: har arbetat med ytbehandling och lackering i flera olika företag och branscher, bland annat som vd och som leverantör till industrin. 

Bor: Stenungsund 

Brinner för: utveckling, tillvarata och utveckla människors potential, skapa smarta lösningar, kundrelationer.