Raymond Meyer

Roll i bolaget:

Raymond arbetar främst på affärsstrategisk nivå. Han är även verksam som rådgivare, strateg och utbildare inom avancerade produktions- och lackeringsprocesser i industriföretag.

Expertområden:

  • Change Management
  • Avancerad ytbehandling och lackering
  • Pulverlackering
  • Utbildning och rådgivning till industriföretag
  • Strategiska planer inom produktion


Ta kontakt med Raymond när:

Företaget behöver expertrådgivning eller står inför förändringar i produktionen, exempelvis:

  • Flytta en fabrik eller produktionsenhet
  • Bygga upp en ny fabrik
  • Optimera befintliga produktionsflöden
  • Utvärdera och implementera ny teknik inom avancerad ytbehandling
  • Organisationen står inför beslut om nya business case eller scenarier

Grundare, delägare, styrelseordförande

Läs mer om Raymond Meyer

Raymond Meyer är en av Larays två grundare. Han har över 35 års erfarenhet av specialistrådgivning till industriföretag där avancerad ytbehandling och lackering ingår i verksamheten. Med unik spetskompetens inom avancerad lackering och ytbehandling hjälper Raymond företag med förändringsarbete på såväl strategisk som operativ nivå.

”Laray erbjuder workshops och rådgivning inom ovanstående områden. Att göra en genomgripande behovsanalys med hjälp av en tredje part ger ofta nya insikter och möjligheter. Då vi som experter kan föreslå alternativ företagen själva inte tänker på adderas mervärden till kundens processer. Kostnader kan sänkas och genom att ta del av Larays kunskap och erfarenhet får företaget bättre förutsättningar för en lönsam produktion.”

vision

Raymond om Change Management:

”Change Management innebär att ta verksamhet från en nivå till en annan. Genom att säkerställa teknisk maskinpark, ta fram strategiska planer och implementera dessa i hela organisationen kan processer och produktion optimeras och bli mer lönsamma.”

Raymond är också instruktör på Powder Coating Academy, Nordens enda branschutbildning för pulverlackering, sedan 25 år.

Raymond Meyers målsättning med resultatet av varje projekt är att kunden ska få rätt prestanda till rätt pris.

”Det handlar om att identifiera brytgränserna.”

vision

Visionär som ser runt hörnet

När Raymond inte hjälper industriföretag med förändringsarbete eller optimering av avancerade ytbehandlingsprocesser sträcker han gärna ut på en av två italienska motorcyklar.

”En av mina starkaste egenskaper är förmågan att tänka visionärt, att se runt hörnet. När man kör motorcykel är det en stor fördel. Att köra motorcykel är också att vara hundra procent närvarande, det stärker fokus och tillför balans.”