Fördelar med flerskiktslackering

Flerskiktslackering har många fördelar jämfört med traditionell enskiktslackering. Vid ytbehandling av exempelvis material till försvarsindustrin går det att bygga in flera egenskaper vid uppbyggnad med flera olika ytskikt. I kombination med avancerad maskering går det även att tillhandahålla olika egenskaper och utseende på olika delar av objektet som skall ytbehandlas. 

Lackeringsmetoder och egenskaper

Flerskiktslackering – egenskaper

  • Förbättrat motstånd mot miljöpåverkan 
  • Längre livslängd 
  • Möjliggör specialeffekter 
  • Estetiska egenskaper 
  • Bättre täckningsförmåga
  • Stor flexibilitet att anpassa lackprocessen


Som systemleverantör skräddarsyr Laray uppbyggnad av ytan efter kundens specifika behov, krav, förväntningar och önskemål. 

Elstatslackeringfördelar och fakta 

Elstatslackering, eller elektrostatisk lackering, är en appliceringsmetod där färgpartiklarna laddas för färgen skall söka sig till underlaget och samtidigt ge ett omslag så färgen kommer åt bättre. Lackering med elstatsteknologi används såväl vid pulverlackering som våtlackering. När färgen lämnar sprutmunstycket är den vanligtvis positivt laddad och dras då mot objektet som är negativt laddat, genom att är jordat. En av de största fördelarna med elstatslackering är en högre verkningsgrad, eftersom färgen dras mot objektet i stället för att passera objektet. Metoden ger också en god täckförmåga tack vare jämn fördelning av färgpartiklarna på objektet.