Grundare, delägare, produktionschef, tekniskt ansvarig

Lars Ruud

Roll i bolaget:

Lars arbetar med såväl strategisk produktionsplanering som med processoptimering av Larays verksamhet. Han ansvarar för utbildning av medarbetare samt implementering av projekt från planering till produktion, med fokus på säkerställd informationsöverföring. Dessutom är Lars den som infört och implementerat VR-programmering för avancerad ytbehandling. 

Expertområden:

 • Lackeringsteknik för olika applikationsprocesser 
 • Avancerad ytbehandling och lackering 
 • Projekt- och genomförandeplanering  
 • Processimplementering 
 • VR-programmering 
 • Processoptimering av produktion 
 • Kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring


Ta kontakt med Lars när:

Företaget behöver teknisk expertis inom avancerad lackering eller vill veta hur ytbehandling av produkter och komponenter kan optimeras: 

 • Ni söker nya, innovativa lösningar som ger bättre output 
 • Verksamheten har en ny produkt eller komponent som ska ytbehandlas 
 • Ni vill veta mer om hur VR-programmering kan optimera lackeringsprocesser 
 • Vill få information om förutsättningar för särskilda material och format 
 • Organisationen står inför beslut om nya business case eller scenarier 

Grundare, delägare, produktionschef, tekniskt ansvarig

Läs mer om Lars Ruud

Lars Ruud är en av Larays två grundare. Med sina mer än 35 års erfarenhet av avancerad ytbehandling och lackering besitter han en djup kunskap som implementeras i den dagliga verksamheten. Denna kunskap förs löpande över till Larays medarbetare, med breddning av kompetens och kvalitetsstarka leveranser i fokus.  

”Det är avgörande för Larays framtid att fler få ta del av mina, Urbans och Raymonds expertkunskaper inom ytbehandling och avancerade lackeringslösningar. Det är på detta sätt Laray kan fortsätta att växa. Med kompetenshöga medarbetare och en trimmad produktionsprocess kan erbjuda fler beställare inom växande branscher som försvarsindustrin och energisegmentet vad de behöver för att möta sina produktionsmål.” 

vr-programmering

Lars om VR-programmering: 

”Med VR-programmering öppnas helt nya möjligheter. Genom att se ytbehandlingsprocessen inifrån roboten, med 3D, kan vi upptäcka optimeringspotential som inte annars är möjlig att se.” 

Lars fokus är alltid på slutresultat för beställaren. Dagligen utövar och delar han sin expertkunskap, att se potential till bättre lackeringsresultat och ständigt kalibrera processerna, utefter varje enskilt kunduppdrag.  

”Det är summan av dagens lackeringsresultat som ger morgondagens kvalitet.” 

vr-programmering

Detaljorienterad kattälskare med fågelperspektiv 

Lars gillar katter och i familjen finns två; en Norsk skogskatt och en blandraskatt.  

”Katternas förmåga att ha hundraprocentigt fokus på uppgiften och blixtsnabbt reagera och agera är imponerande och fascinerande. Det påminner lite om känslan i att planera och monitorera en lackeringsprocess. Så länge allt går som det ska är det bara att iaktta och följa, händer något måste det uppmärksammas och åtgärdas direkt, annars kan kvaliteten och resultatet påverkas.” 

Fotografering är ett annat intresse. Flera av bilderna på denna webbplats är tagna av Lars. 

”Att betrakta världen, livet, Laray och vår produktion med objektivet som filter ger andra perspektiv.”