Resurseffektiv lackering med helhetsfokus möter högsta krav

Laray erbjuder industriell våtlackering, pulverlackering och flerskiktslackering. Som systemleverantörer tillhandahåller vi även förarbete, som ytomvandling med Surtec 637 CC, avancerad maskering och VR-programmering för att optimera varje process. Vi hjälper även till med logistik och leveranser av ytbehandlade och färdiglackerade produkter och komponenter.

Det som ytbehandlas och lackeras på vår anläggning i Svanvik på Tjörn är till stor del komponenter och produkter till försvarsindustrin och energibranschen. Larays spetskompetens, stora erfarenhet och systemkunskaper gör oss till en pålitlig och långsiktig leverantör. Våra beställare och slutkunder vet att Laray motsvarar de höga krav som ställs på systemleveranser och slutprodukter till samhällsviktiga branscher.

Lackeringsmetoder

Våtlackering

Metall som ska lackeras vått bör förberedas och förbehandlas med rengöring och rostskydd. Laray erbjuder olika typer av förbehandlingar och tillhandahåller helhetslösningar, från analys och rådgivning till montage och leverans. Vad som gäller skiljer sig från fall till fall, beroende på vad det är för produkt, var den ska användas och vilket material den är tillverkad av. Våtlackering passar för flertalet olika material, från metall till trä och plast.

Våtlackering är en utmärkt metod för produkter och komponenter där god funktion och estetik är viktigt. Metoden med våtlack är särskilt lämplig för material som inte kan utsättas för höga temperaturer. Våtlackering ger en hållbar, jämn och blank finish och kan användas för produkter och komponenter i alla olika storlekar.

Våtlackering – egenskaper

  • Ger god funktion
  • Estetiska egenskaper
  • Passar temperaturkänsliga material
  • Fungerar på allt från trä till metall
  • Lämpligt för komponenter i alla storlekar


Metall som ska lackeras vått bör förberedas och förbehandlas med rengöring och rostskydd. Laray erbjuder olika typer av förbehandlingar och tillhandahåller helhetslösningar, från analys och rådgivning till montage och leverans. Vad som gäller skiljer sig från fall till fall, beroende på vad det är för produkt, var den ska användas och vilket material den är tillverkad av. Våtlackering passar för flertalet olika material, från metall till trä och plast.

Miljökrav, hållbara processer och Green Coating i fokus

Laray anpassar varje uppdrag för att minimera miljöpåverkan, verksamheten är ISO14001- certifierad.

Optimerad våtlacksanläggning för effektiv och högkvalitativ systemlackering

För Larays beställare är tidsaspekten ofta är en viktig faktor. Därför prioriterar vi alltid effektiva insatser och leveranser. Våtlackering är i många typer av applikationer ett bra alternativ, även om det krävs flera lager färg. Vår anläggning på Tjörn, med modern maskinpark, automatiserade lackeringslinor, avancerade lackeringsrobotar och lager, är anpassad för effektiva och högkvalitativa insatser, oavsett vilken ytbehandlingsmetod som passar kundens behov bäst. Laray kan även erbjuda buffertlager.

Laray har investerat i moderna, robotbestyckade och conveyorförsedda våtlacksboxar. Detta ger en mycket hög produktionstakt. Dessutom ger autmationslösningen tekniska möjligheter att kombinera våtlackering och pulverlackering i samma process – med minimal hantering.

Våtlackeringsprocessen är optimerad för större serier. Robotlackeringens höga precision gör att lackeringen är både färgbesparande och exakt, vilket innebär kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad applicering. Vi har möjlighet att lackera med såväl vattenburna som lösningsmedelsburna färgsystem.

Lackeringsmetoder

Pulverlackering

Pulverlackering är en slitstark och skyddande ytbehandlingsmetod med goda miljöegenskaper. Metoden kan användas för att lackera många olika typer av material.

Som färg- och slityta är pulverlackeringen oöverträffat tålig och klarar såväl stora mekaniska påfrestningar som påverkan av starka kemikalier. Att appliceringen sker i form av ett torrt pulver där partiklarna laddas genom elektrostat eller friktion ger en jämn fördelning av färgen. Detta gör att täckningsgraden blir mycket hög även i gömda vinklar.

Pulverlackering – egenskaper

  • Ger högsta slitstyrka för krävande applikationer
  • Skapar en skyddande, motståndskraftig yta
  • Mycket god täckförmåga tack vare elstatsapplicering
  • Material som pulverlackas måste tåla höga temperaturer
  • Kräver ej användning av lösningsmedel

Eftersom pulverlackering inte kräver lösningsmedel så har denna lackeringsmetod goda hållbarhetsegenskaper. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

Pulverlack behöver härdas i upp till 200 graders temperatur. Därför måste produkter och komponenter som ska pulverlackeras klara höga temperaturer. För material som inte tål högre temperaturer rekommenderas våtlackering.

Komplett pulverlackeringsanläggning för avancerad ytbehandling

Larays pulverlackeringsanläggning är dimensionerad för produkter och fixturer upp till 3000 mm i conveyorns längdriktning, 1500 mm höga och 800 mm breda. Före lackering krävs avfettning, ytomvandling och torkning av produkterna. Därför har anläggningen en 5-stegs tunneltvätt och en specialbyggd torkugn som är anpassad för att kunna torka komplicerade geometrier.

I vår appliceringszon arbetar vi både med friktionsuppladdning och elektrostatisk uppladdning. Detta för att alltid kunna använda rätt uppladdningsteknologi till rätt färg och produkt. Genom hög verkningsgrad på appliceringen behöver vi inte recirkulera pulverfärgen och kan därmed arbeta med 100 procent ny pulverfärg, vilket minskar risken för kontaminering och kulörvariationer.

Härdningen av färgen sker i en eldriven härdugn med PID-reglering för att kunna smälta och härda såväl termoplast som de senaste generationerna av termohärdande färger.

Hela anläggningen har ett överordnat styrsystem för övervakning, loggning och recepthantering.