Founders' words

Larays ägare: ”Allt börjar med en god grund”

Sedan starten 1993 har Laray utvecklats från att vara en lackerare till en systemleverantör inom industriell ytbehandling. Idag finns kunderna inom såväl försvarsindustrin, energisegmentet samt tillverkande industrier inom ett flertal olika områden. Kärnverksamheten utgörs av avancerad industriell pulver-och våtlackering, men omfattar även kringtjänster som avancerad maskering, specialiserad slipning och montage, vilket gör att kunderna kan erbjudas effektivt paketerade helhetslösningar som bidrar till lönsamhet i deras affärer.

– Laray är idag en ledande systempartner till företag och verksamheter med höga krav på avancerad ytbehandling av många olika material, säger Raymond Meyer, ägare och medgrundare, Laray.

vision

Larays ägare, Lars Ruud och Raymond Meyer, arbetar nära vd Urban Carlsson och har siktet tydligt inställt på tillväxt. Ökade resultat byggs med hjälp av effektivisering, teknikoptimering och kompetensutveckling.

– Målen är utstakade; vi ska fortsätta växa inom försvars- och energisegmenten samt befintliga kund- och målgrupper. Detta gör vi genom att i ännu högre grad vara en systemleverantör och därmed ta ansvar för en större del av kundernas produktionskedja. Vår erfarenhet, kompetens och teknik gör kundernas verksamhet mer lönsam, säger Lars Ruud, ägare och tekniskt ansvarig, Laray.

vision

Grunden var tidig innovation

Det var Lars och Raymonds far, Jan Ruud, som på sjuttiotalet uppfann den så kallade friktionspistolen, eller tribopistolen, för pulverlackering. Detta lade grunden för den kommande verksamheten och Laray utvecklades till en ledande leverantör av pulverlackering.

– Sedan 2003 har vi även våtlackering, i samma produktionslina. Detta innebär stora fördelar för våra kunder, då vi kan lägga flerskikt i en och samma process, säger Raymond Meyer, ägare och ytbehandlingskonsult.

Tidig automatisering gav försprång

På Larays anläggning på Tjörn har lackeringen varit robotiserad sedan 2011. En automatiserad anläggning innebär stora fördelar i såväl effektivitet som konsekvent hög kvalitet vid lackering.

– Genom att vi tidigt satsade på automatisering har vi kunnat kalibrera och effektivisera verksamheten och samtidigt anpassa erbjudandet till kundernas varierande behov av avancerad ytbehandling och lackering, säger Raymond.

Många av Larays kunder efterfrågar ett paketerat erbjudande, där fler steg i processen ombesörjs. Det kan exempelvis röra sig om montage, slipning och avancerad maskering, men även emballering och logistiskt paketerade leveranslösningar av ytbehandlade komponenter.

– Vi ser ett tydligt behov hos både nya och gamla kunder att kunna outsourca fler delar av tillverkningen hos en och samma leverantör. Där har vi ett starkt erbjudande och kan bidra till att göra kundens processer enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva, säger Lars Ruud.

Ytbehandlingsprocesser

I takt med framtidens krav

Redan idag har Laray avancerade, funktionella lösningar för till exempel ytbehandling av termoplast, något som i allt högre grad efterfrågas inom energisegmentet, bland annat för batteritillverkning.

– Ytbehandlingsprocesser för termoplast och andra plaster krävs också för en rad andra komponenter inom elektrifiering och energilösningar. Det kan röra sig om detaljer på vindkraftverk, skärmar till styrsystem eller komponenter till solceller. För dessa typer av applikationer krävs en mycket hög isolationsförmåga. Laray har tekniken att åstadkomma detta med en särskild typ av pulverlack.

– På detta område är vi ledande specialister, denna typ av avancerad ytbehandling är långt ifrån standardkompetens i branschen.

Framåt – med hållbar kunskap och kompetens i grunden

Larays ägare och vd fortsätter målmedvetet arbetet med att förankra företagets kompetens och tekniska kunskap internt. Med satsningar på kunskapsöverföring och kompetensutveckling i kombination med nyrekrytering av nyckelpersoner möter man framtiden med hög beredskap för kundernas behov.

– Vi har gjort mycket mer än förvaltat Laray de senaste 20 åren. Vi har gått från att vara en pulverlackerare till att bli en systemleverantör för målgrupper med mycket höga krav. Vår organisation är idag kunskapsstark, teknikledande och skalbar och detta lägger en god grund för framtida expansion, avslutar Lars Ruud och Raymond Meyer, ägare och grundare på Laray.

Idag är Laray en uppskattad partner till ledande företag inom försvarsindustrin, energisegmentet, off-shore och tillverkande industri.

Tekniksprång med VR optimerar flödet