Erbjudanden & tjänster från Laray

Morgondagens ytbehandling redan idag

En högkvalitativ ytbehandling är avgörande för produkters kvalitet och hållbarhet. Laray har expertisen, anläggningen, kontakterna och systemen som krävs för att tillse att komponenter beläggs med ett optimalt och ändamålsenligt lacksystem. I anläggningen finns såväl pulverlackering som våtlackering och anläggningen möjliggör avancerad flerskiktslackering.

Larays verksamhet är naturligtvis ISO9001-certifierad.

Om Ytbehandling

Olika typer av ytbehandling fyller olika syften. Vissa är relaterade till förbehandling, andra är mer kopplade till hållbarhet och prestanda. Estetik och finish är ytterligare en faktor.

I grunden innefattar begreppet ytbehandling en samling metoder som gör att produkter och material kan uppfylla de kriterier som krävs, till exempel:

– Beständighet mot mekaniskt slitage
– Klimatbeständighet (sol, vind, vatten)
– Estetiska krav och kriterier (finish, glansnivå, kulör)

Optimal kombination av ytbehandlingar ger kundvärde

Många gånger krävs en kombination av olika ytbehandlingar, inom ramarna för ett optimerat lacksystem. Oftast läggs våtlack eller pulverlack på toppen. Idag finns oändliga kombinationsmöjligheter och varje kombination ger unika egenskaper.

Laray erbjuder skräddarsydda systemlösningar inom ytbehandling. Vår stora kunskap gör att kunden alltid kan välja den eller de metoder som bäst motsvarar kraven på kvalitet och prestanda.

Miljökrav, hållbara processer och Green Coating i fokus

Laray anpassar varje uppdrag för att minimera miljöpåverkan, verksamheten är ISO14001- certifierad.

Från utvärdering till leverans – Laray är en systemleverantör

Laray erbjuder helhetslösningar för företag i behov av industriell ytbehandling. Vi hjälper gärna till att utvärdera era behov och kommer med lösningar som adderar värde och lönsamhet till er verksamhet.

Expertperspektiv på ytbehandling

Genom att behandla varje förfrågan med optimala ytbehandlingsresultat som mål blir Laray även beställarens expertrådgivare. När vi ser utvecklingspotential i kundens befintliga metoder och färgsystem kommer vi att föreslå alternativa lösningar. Det är så vi bidrar till ökad lönsamhet och optimerad produktion för våra kunder.

Välkommen att kontakta oss för mer information, eller boka ett möte idag.

Erbjudanden & tjänster från Laray - helhetslösningar inom industriell ytbehandling, anpassade för framtidens behov.

Lackeringsmetoder

Ytbehandling

Våtlackering

Pulverlackering

SurTech 637 CC