vbg

VBG Group Truck Equipment och Laray har en stark koppling sen mer än 20 år: ”Det handlar om förtroende, kompetens och ständig förbättringsvilja” 

VBG Group är en svensk industrikoncern som tillverkar olika komponenter till fordon inom affärsområdena Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

VBG Truck & Trailer Equipment i Vänersborg har varit kunder till Laray i över 20 år.  

– Vi väljer Laray som leverantör tack vare en extremt hög servicegrad, hög kunskap inom våtlack samt god tillgänglighet, både geografiskt och supportmässigt, säger Stellan Alexandersson, Strategic Purchasing, VBG Group Truck Equipment AB. 

VBG Group Truck Equipment utvecklar och tillverkar bland annat kopplingsanordningar för lastbilar.  

– Enkelt uttryckt tillverkar vi allt mellan lastbil och släp, alltså den kopplingsanordning som håller ihop ekipaget. Kvalitetskraven är höga, alla kopplingsanordningar som tillverkas och levereras av oss ska vara typgodkända enligt bestämmelserna i UNECE R55, säger Stellan. 

Enligt föreskrifterna i UNECE R55 ska alla typer av kopplingsprodukter genomgå omfattande mekaniska tester för att säkerställa tålighet och hållfasthet. 

– Det handlar om säkerhet, säger Stellan.  

En av produkterna Laray ytbehandlar och lackerar åt VBG Group Truck Equipment är Ringfeder® Hook Coupling. En utmaning med avancerad ytbehandling och lackering på denna typ av produkter är den tredimensionella formen, säger Stellan. 

Det är en komplex produkt att täcka med färg och alla ytor måste få samma goda täckningsgrad och jämn skikttjocklek. Larays robotlackering är en bra lösning, med rätt inställningar och förberedelser blir det utmärkta resultat, säger Stellan. 

Inhouse VR-programmering effektiviserar Larays process 

Laray arbetar med VR (Virtual Reality)-programmering i Robotstudio® -simuleringen. Teknologin finns inhouse och Lars Ruud är ansvarig för programmeringsprocessen. Genom att utnyttja VR-teknologi kan Larays robotar programmeras och styras med stor precision – och på betydligt kortare tid. 

VR är ett fantastiskt verktyg för att effektivisera programmeringen och skapa förutsättningar för jämnare täckningsgrad samt bättre kontroll på skikttjocklek. Att ha tillgång till VR inhouse innebär stora fördelar för oss och våra kunder. Utan VR hade det tagit betydligt längre tid att få fram lika exakta programmeringsdata till våra robotar, säger Lars Ruud, tekniskt ansvarig, Laray.  

VBG Group Truck Equipment har höga krav på leverantörer. Det handlar om engagemang och samarbete samt en förmåga att planera och slutföra produktion och leveranser.  

– Vi gör alla beställningar med en i förhand satt leveransdag, det är inte förhandlingsbart. Laray blir då en egen ’operation’ i vår industriprocess och ansvarar dessutom för sista steget. Det ställer höga krav på planering, utförande och processefterlevnad. Vi är beroende av att Laray håller leveranstider och över lag har detta alltid fungerat mycket bra, säger Stellan, VGB Group Truck Equipment. 

Färgsystem i världsklass med unika specar för varje uppdrag 

De färgsystem som används för avancerad ytbehandling och lackering av de produkter Laray levererar till VGB Group Truck Equipment sätts specifikt för varje projekt.  

– Vi tar fram varje specifikation i samarbete med Laray, de har hög kunskap i att ta fram ett färgsystem som blir världsklass. Färgsystemet består av förbehandling, rengöring, aktiverande förbehandling (primer) samt grundfärg och täckfärg, säger Stellan. 

Specialprocess för optimering av vidhäftning och ytegenskaper 

För VBG Group Truck Equipments produkter använder Laray en specialanpassad förbehandlingsprocess för rengöring, optimal vidhäftning och robust korrosionsskydd.  

– Det är i synnerhet färgpaketet som är mycket speciellt. I lackeringsprocessen ingår såväl primer som topplack i PU, specifierade enligt standarden TL 8010-0002, class II, type 2, förklarar Urban Carlsson, vd, Laray. 

I Larays uppdrag ingår även montering, infettning och färdigställande av produkterna.  

– När produkterna lämnar oss är de helt leveransklara, redo att transporteras direkt till VBG Group Truck Equipments kunder, säger Urban. 

”Gemensam vilja att ständigt förbättra processerna” 

Att det ibland blir fel är oundvikligt när komplexa komponenter ska ytbehandlas och lackeras. Första gången Stellan kom i kontakt med Laray var faktiskt i samband med en reklamation. Det var för 14 år sedan, då hans roll på VBG Group Truck Equipment har var SQE (Supplier Quality Engineer).  

– I vår verksamhet är reklamationer ofrånkomliga. Det är hur man agerar utifrån det som spelar roll. Det handlar om ömsesidig produktetik samt en gemensam vilja att lösa utmaningen och att ständigt förbättra processerna. Det viktigaste är att samma fel inte upprepas, säger Stellan. 

Tack vare förmågan att möta de höga krav VBG Group Truck Equipment ställer på sina leverantörer ges Laray fortsatt förtroende att ytbehandla och lackera kopplingsanordningar som Ringfeder Hook coupling 663.  

– Det handlar om förmågan att leva upp till våra höga krav, förmågan att lösa uppgiften och en stark vilja från Larays sida att ständigt hjälpa oss att förbättra våra processer och resultat, säger Stellan Alexandersson, VBG Group Truck Equipment.  

Om VBG Truck & Trailer 

VBG Truck & Trailer Equipment utvecklar och tillverkar bland annat kopplingsanordningar för tunga lastbilar med släp. 

Inom divisionen Truck & Trailer ingår, förutom VBG och Ringfeder®, även varumärkena Onspot, Edscha och Sesam. VBG Truck & Trailer har 55 procent av den globala marknaden för kopplingsanordningar mellan tunga fordon och släp. 

Om VBG Group 

VBG Group är en svensk industrikoncern som tillverkar komponenter, tillbehör och utrustning till fordon inom affärsområdena Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission.  

Bolaget grundades 1951 i Vänersborg och har idag verksamhet i 15 länder och försäljning i 50. VBG Group har omkring 2000 anställda inom de tre divisionerna, varav cirka 370 i Truck & Trailer Equipment-divisionen. Totalt tio starka varumärken ingår i koncernportföljen. 

Omsättningen för VBG Group 2023 var cirka 5,65 mdr SEK, varav Truck & Trailer stod för cirka 1,7 mdr. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Läs gärna mer om hur VBG arbetar med miljömässig och social hållbarhet

Fler kundcase