preform

Laray viktig länk i Preforms leveranser till samhällsviktig industri: ”Systemleverantör som löser våra utmaningar” 

På Preforms anläggning i Laxå märks ingen lågkonjunktur. Sedan 2023 är Laray en länk i kedjan av Preforms leveranser till svenska tillverkare inom fordonsindustrin. 

– Det är avgörande för Preforms helhetserbjudande att en systemleverantör agerar som partner, tar helhetsansvar och är flexibel i förhållande till de krav som beställarna har på oss, säger Carina Juhlin, Platschef på Preform i Laxå. 

Preform är en legotillverkare som producerar och levererar färdiga, ytbehandlade detaljer till framför allt fordonsindustrin. 

– Vårt erbjudande är, enkelt uttryck, ”från plåtark till färdig komponent”. Våra beställare, som idag i allt större utsträckning finns inom internationellt samhällsviktiga industrier, förväntar sig flexibla och högkvalitativa systemleveranser. Detta ställer, i sin tur, höga krav på Preforms utvalda samarbetspartners. 

Utmaningen: högre kvalitet med färre processteg 

Det var i samband högre krav på avancerade ytbehandlingsprocesser som Preform kontaktade Laray för en systemlösning med högsta kvalitets-, logistik- och leveranskrav. 

– Vi sökte en systemleverantör som kunde komplettera vår helhetsleverans.  

Förutom höga krav på ytbehandlingsresultat och ytegenskaper är dialog, flexibilitet och logistiklösningar viktiga när Preform väljer leveranspartner. 

– På Preform är vi extremt lösningsorienterade, det är en stor del i vår konkurrenskraft. Att kunna ”trolla fram” och presentera lösningar med korta ledtider är kärnan i vårt erbjudande. Med Laray som partner fungerar allt smidigt, vi blev faktiskt förvånade att det kunde bli så här mycket bättre. 

Lösningen: optimerad processmetod som kapar tid 

Laray har en väl beprövad processmetod, utarbetad sedan många år. Metoden kapar ett processteg och optimerar ytbehandlingsresultat för applikationer med extrema krav på härdiga ytegenskaper. 

– Preform skickar obehandlade plåtdetaljer direkt till Laray. I retur kommer färdiga komponenter, redo att monteras. Det är inget krångel, det bara fungerar.  

Laray är en one-stop-shop för avancerad ytbehandling  

Larays anläggning, processer och metoder i kombination med lång erfarenhet, kompetens och teknisk know-how gör att man kan erbjuda lösningar som sparar tid och pengar, samtidigt som kvalitet och resultat garanteras.  

– Laray är en systemleverantör, en one-stop-shop. Vårt mål är alltid att underlätta för våra beställare. Vi hittar ofta lösningar som både rationaliserar deras behov av ytbehandling och samtidigt överträffar förväntningarna på kvalitet, säger Urban Carlsson, vd, Laray.  

Effekten: nöjda kunder, högsta kvalitet och fungerande logistik 

Preform är nöjda med samarbetet i sin helhet.  

– Våra leveranser måste alltid möta höga krav och förväntningar. Med Laray som partner får vi en nöjd slutkund och återkommande affärer. Samarbetet med Laray bidrar till att stärka vårt erbjudande mot den svenska industrin och gör att vi sömlöst kan möta upp deras växande behov, säger Carina Juhlin, Platschef, Preform i Laxå.  

Tekniska fakta om projektet: 

De komponenter Laray levererar till Preform ytbehandlas med en speciell process som. Ytbehandlingsmetodens särskilda egenskaper gör att färgsläpp förhindras.  

– Laray har en metod för denna typ av avancerad ytbehandling och lackering som gång på gång motsvarar och överträffar kunders krav och förväntningar. Exakt vad som ingår i Larays metod går vi inte in på, men vi kan berätta att effekt och resultat bygger på effektivisering. Det innebär i praktiken att ett helt processteg, som annars måste utföras separat, kan göras som en del av den övriga ytbehandlingsprocessen. Detta sparar tid och pengar för våra kunder, säger Urban Carlsson, vd, Laray. 

Om Preform: 

Preform är en del av svenska Amlo Group

Företaget är en legotillverkare av komponenter till främst fordonsindustrin. Försvarsindustrin är en snabbt växande målgrupp.  

Preforms verksamhetsstyrkor är effektiva helhetslösningar av komponenter, inklusive logistik och lagerhållning samt stort fokus på lösningsorientering och flexibilitet. 

”Vi ser inga hinder, ingenting är omöjligt. Preforms beställare förväntar sig – och får! – högsta kvalitet, korta ledtider och flexibilitet i relation till deras växande behov”, säger Carina Juhlin, Platschef, Preform. 

På anläggningen i Laxå arbetar i dagsläget drygt 30 personer, varav fem tjänstemän. 

2023 omsatte Preform 91 miljoner SEK. 

Fler kundcase