Utveckling, tester och utbildning

Utveckling och kompetens har vi lärt oss är framgångsfaktorer. Vi anser att det är vår uppgift som lackeringsleverantör att ta fullt ansvar inom vårt kompetensområde och löpande presentera nya möjligheter för våra kunder som kan omvandlas till försäljningsargument för slutprodukten.

 

 Vi bedriver löpande utveckling, i egen regi eller tillsammans med våra kunder och leverantörer i syfte att optimera metoder, processer och material. Inom vårt nätverk har vi tillgång till samtliga relevanta testmetoder för att säkerställa att rätt prestanda erhålls.

 

Ytbehandling

Ofta består ett lacksystem av flera ytbeläggningar där pulverlack eller våtlack ligger på toppen. Det finns idag ofantligt många kombinationsmöjligheter i ett lacksystem där varje kombination har unika egenskaper. Tillsammans med våra utvalda leverantörer kan vi ombesörja att produkten får ett optimalt lacksystem med hänsyn till pris och prestanda.

 

E-CLPS

Vi har i vår process E-CLPS som passivering för att från egen produktion kunna leverera helhetslösningar baserade på morgondagens krav för en mer miljöanpassad ytbehandling. I och med att RoHS- och WEEE-direktiven antagits i EU så har utvecklingen av miljöanpassade ytbehandlingar öppnat nya möjligheter. Efter att ha testat och utvärderat flera alternativ, har vi konstaterat att E-CLPS som är en krom- och fosfatfri ytomvandlingsprodukt avsedd för aluminium och Zinklegeringar, var det bästa alternativet för oss. E-CLPS  är ett miljöanpassat alternativ till gul- och naturkromatering som förbehandlingar. Tekniskt är ytan ett ypperligt underlag för såväl våtlack som pulverlack. För elektronikkomponenter erbjuder behandlingen förstärkta elektriska egenskaper till grundmaterialet.E-CLPS 4600 är baserad på titan, kobolt och fluorid. Den ger ett klart, nästan transparent skikt på ytan. Karboxylens och Hydroxylens funktioner skapar ett gitter, som kemiskt samverkar med färgmolehylerna för att försäkra perfekt vidhäftning av färgen. Till skillnad från tidigare kromfria produkter så sker inga kompromisser med E-CLPS 4600 på bekostnad av lackytan, utan snarare tvärtom då E-CLPS 4600 har en likartad distribution av polymer, oxider och aluminium som ger en jämn och slät yta med yppersta finish.

 

Pulverlackering

Vår pulverlackeringsanläggning är dimensionerad för produkter och fixturer upp till 3000mm i conveyorns längdriktning, 1500mm höga och 800mm breda. För att avfetta, ytomvandla och torka produkterna innan lackering har anläggningen en 5-stegs tunneltvätt och en specialbyggd torkugn för att kunna torka komplicerade geometrier. I vår appliceringszon arbetar vi både med friktionsuppladdning och elektrostatisk uppladdning för att alltid kunna använda rätt uppladdningsteknologi till rätt färg och produkt. Genom hög verkningsgrad på appliceringen behöver vi inte recirkulera pulverfärgen och kan därmed arbeta med 100% ny pulverfärg vilket minskar risken för kontaminering och kulörvariationer. Härdningen av färgen sker i en eldriven härdugn med PID-reglering för att kunna smälta och härda både termoplast- och nyaste generationerna av termohärdande färger. Hela anläggningen har ett överordnat styrsystem för övervakning, loggning och recepthantering.

 

Våtlackering

 Vi har två moderna robotbestyckade och conveyorförsedda våtlacksboxar. Detta skapar förutom en mycket hög produktionstakt, tekniska möjligheter genom lacksystem bestående av en kombination av våtlackering och pulverlackering med minimal hantering. Våtlackeringsprocessen är optimerad för större serier. Robotlackeringens höga precision gör att lackeringen är både färgbesparande och exakt, vilket innebär kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad applicering. Vi lackar med såväl vattenbaserade- som lösningsmedelsbaserade färgsystem. Vår strävan är att ständigt miljöanpassa våra uppdrag. (GREEN COATING)

 

 

Efterbearbetning

Vi erbjuder våra kunder ett brett spektrum av efterbearbetningstjänster, såsom montage, sammansättning och trycktjänster med tampotryck som vi utför i egen regi med egen utrustning. Allt för att minska ledtid för kunden och för att kunna garantera högsta kvalitet i levererade produkter.

 

Maskering, Avmaskering och Montering

Maskering av olika ytor har blivit allt vanligare. Syftet är oftast tekniskt men kan i vissa fall vara estetiskt. Hur väl man lyckas med maskeringslösningens konstruktion avseende metod och material styr en stor del av kostnaden och det slutgiltiga resultatet. Våra kompetenta medarbetare på maskeringsavdelningen är vi mycket stolta över. Dagligen utför vi montagearbeten åt våra kunder. Montaget sker i allt från specialutvecklade maskiner till helt manuellt.

 

Inköp och Logistik

Ofta köper vi också in komponenterna som skall monteras. För att hela kedjan skall bli så kostnadseffektiv som möjligt är det ofta lämpligt att transportera produkterna direkt till slutkund. Vinsten blir kortare ledtider, lägre kapitalbindning och färre mellanhänder vilket leder till lägre kostnader.

© ALL RIGHTS RESERVED. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. | E-post: info@laray.se | Tel: 0304-66 99 10