Härdplaster och termoplaster

Plaster kan delas in i termoplaster och härdplaster beroende på vad som sker då de hettas upp. Termoplaster mjuknar vid upphettning och blir styva igen vid kylning. Härdplaster kan aldrig bli mjuka då de en gång fått sin form, utan förkolnar vid upphettning. Detta beror på att molekylkedjorna är hårt bundna till varandra på kemisk väg. Termoplasterna övergår vid högre temperaturer till högviskösa vätskor och är åtminstone i värme lösliga i vissa lösningsmedel. Termoplasterna omvandlas ej kemiskt vid upphettningen utan endast fysikaliskt. Till skillnad från en härdplast kan en termoplast värmas upp ett flertal gånger utan att materialet nämnvärt förstörs.

 

Härdplast (Pulverfärg)

När man pratar om pulverfärg så är det härdplaster som man syftar på. De vanligaste är Epoxi och Polyester. Plasterna har olika egenskaper och den grova indelningen är att pulverfärg med polyester som bindemedel används till produkter som skall vara utomhus och epoxi till produkter inomhus. Den absolut vanligaste pulverfärgen kallas för Mix eller hybrid och är en blandning mellan Polyester och Mix. Övriga pulverfärger med härdplast är akryl och polyuretan.

 

Termoplast

Det existerar flera olika varumärken och plaster på marknaden. Termoplaster brukar vara ett tydligt alternativ när man pratar om ”funktionell lackering” där ytskiktets egenskaper är viktigare än utseendet. Det mest kända varumärket är Rilsan™ från Arkema Group. Rilsan är en polyamid. Appliceringsmetoderna är virvelsintring och elektrostatisk applicering.

 

Kvaliteter

Det finns ett flertal olika pulver av termoplaster. De vanligast förekommande är:

 Polyamid – PA

 Polyeten – LDPE

 Polyvinylklorid – PVC

 Etenetylakrylat – EEA

 Polyolefin, sampolymer

 Polytetrafluoreten – PTFE

 Polyvinylidenfluorid – PVDF

© ALL RIGHTS RESERVED. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. | E-post: info@laray.se | Tel: 0304-66 99 10